donderdag 9 juni 2016

Sponsorloop Piet Dijkstra. DOE MEE !

Piet Dijkstra loopt 2 vierdaagsen voor Stichting Promotie


De in Langedijk welbekende Piet Dijkstra wil dit jaar weer 2 vierdaagsen gaan lopen, de Alkmaarse en natuurlijk de Nijmeegse.
Piet Dijkstra is o.a. bekend doordat hij ambulancechauffeur/-verpleger in Langedijk e.o. is geweest, erelid is van Koninklijke E.H.B.O. (Afdeling Langedijk), medeoprichter is van de volkstuindersvereniging in Noord-Scharwoude, lid is van de cantorij van de Allemanskerk in Oudkarspel en vanuit die kerk ook voorganger is bij bejaardenhuis Buitenzorg.


Daarbij is hij ook al weer enige jaren vrijwilliger bij Stichting Promotie (Transport Humanitair).
Deze in 1993 opgerichte stichting heeft zich als doel gesteld het leven van het armste deel van de bevolking van Roemenië en Bulgarije iets minder zwaar te maken. Dankzij onze sponsors en leveranciers brengen vrijwilligers per jaar meer dan 40 vrachtwagencombinaties met hulpgoederen daar naar toe. (www.stichtingpromotie.nl)

Momenteel is Stichting Promotie tevens betrokken bij de bouw van een aantal huisjes in de zigeunerwijk Appalina van de stad Reghin (provincie Mures) in Roemenië. Als je ziet waar die mensen nu in wonen, kun je die krotjes eerder vergelijken met een varkenskot dan met een paardenstal. (Niets ten nadele bedoeld van varkensboeren overigens)
Niet ver daar vandaan, in Peris, zijn we trouwens ook bezig met de verbetering van een gebouw waar kinderen voor buitenschoolse opvang terecht kunnen. Ze worden daar o.a. geholpen met hun huiswerk en ook krijgen ze hier een fatsoenlijke maaltijd, iets wat zij beide thuis niet altijd hoeven te verwachten.
Om dit te kunnen blijven doen moet de keuken van dit gebouwtje echter nodig vervangen worden.
U kunt over deze projecten meer lezen op: stichtingpromotie.blogspot.nl en www.carinroemenie.nl .

Voor de uitvoering van deze beide projecten is natuurlijk financiering nodig en dat deze projecten een beste aanslag op ons budget is, zal u niet verbazen.
Hier komt Piet Dijkstra dan weer in het beeld. Hij verzoekt u Stichting Promotie te helpen om deze projecten te verwezenlijken door hem te sponsoren, waarbij hij als tegenprestatie de Vierdaagse van Alkmaar  (15 t/m 18 juni) zal lopen en tijdens de Nijmeegse Vierdaagse (19 t/m 22 juli).Tijdens beide vierdaagsen zal Piet 40 kilometer per dag lopen.

Het sponsorbedrag kunt u overmaken op rekening: NL 48 RABO 0146 757378 t.n.v. Stichting Promotie, onder vermelding van “sponsoring 4-daagsen van Piet”. Stichting Promotie is erkend als A.N.B.I. waardoor giften aan onze stichting een aftrekpost kunnen zijn bij uw aangifte van de inkomstenbelasting.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Piet Dijkstra en Stichting Promotie.