zondag 10 oktober 2021

Weekbericht 40/21


De oorspronkelijke planning was om op woensdag 6 oktober ’21 twee trucks met hulpgoederen te laden. Maandag kwam echter het verzoek om de 1e truck die dinsdagmorgen al in Broek op Langedijk kon zijn, direct te laden. De motor van Rob en die van mij zaten ook in deze truck. Het is gelukt om de trailer  met een klein groepje op dinsdagmiddag te laden, de bestemming was Botosani. 

Hier de link naar foto's van het laden.

Vrijdag is hij aangekomen in Botosani en daar direct gelost. Cristi had het weer druk, er kwam namelijk ook nog een enorme partij stenen binnen voor de nieuwbouw. Deze zijn geschonken door de leverancier, een flinke kosten besparing. Volgende week komt er een groep metselaars, het ontbreekt echter nog aan isolatie, in de buurt niet te koop. Wellicht lukt het hem om uit de Oekraïne een partij te laten komen. De hoge energieprijzen baren Cristi duidelijk zorgen, de nieuwbouw wil hij laten voorzien van zonnepanelen. De stijging van de prijzen van levensmiddelen in combinatie met de enorme stijging van de prijs van elektra en gas brengt heel veel mensen in de problemen. Ook het budget hiervoor bij Casa Ioana raakt sneller op dan wenselijk.

Hier de link naar foto's.

Met hulp van mensen van zijn kerk en financiële steun van een familie uit Canada is het Cristi gelukt een jonge weduwe met kleine kinderen te helpen met nieuwe huisvestiging. 

Hier de link naar foto's.

De tweede truck met bestemming Breaza kwam ook dinsdagmiddag al in Broek op Langedijk aan. Deze hebben we woensdag geladen, dit ging vlot en probleemloos. De vrachtwagen waarmee een ploegje ophaalklussen aan het doen waren kreeg een lekke band, Euromaster loste dit op maar je moet wel even wachten. Er waren nogal wat dingen om te pakken en op te ruimen dus iedereen was lekker bezig.

Hier de link naar foto's.

In Marghita is Attila op de boerderij druk met herfst werk, oogsten van de soja, de zonnebloemen en het zaaien van de tarwe etc.. Als het goed weer is gaan ze tot heel laat door met werken op het land. Vooral dankzij de inzet en vakbekwaamheid van Borsi Attila is de oogst van de hoofdgewassen is dit jaar weer ver boven het gemiddelde in Roemenië. Energie is duurder maar ook kunstmest dit is maar liefst 2,5 keer duurder geworden dan vorig jaar. Als corona geen roet in het eten gooit dan ga ik 26 oktober een aantal dagen naar de boerderij om even bij te praten met Attila.

In Getz is de naschoolse opvang weer begonnen, dit is voor de kinderen daar echt belangrijk. De combinatie eten en huiswerk maken brengt ze echt verder. Behalve dat probeert Paul en het team ze wat extra bij te brengen, zoals de afgelopen week een opruimactie. 

Hier de link naar foto's.

Reghina uit Ticau is nog steeds blij met haar Opel combo, aanstaande maandag krijgt ze het definitieve Roemeense kenteken. Stichting Emeth helpt haar met de inkoop van levensmiddelen voor de mensen in haar omgeving. Dit in combinatie met de spullen die wij brengen kan ze zo echt iets beteken voor deze vaak erg arme mensen.

Hier de link naar foto's.

Henk Muller stuurde ook een leuk nieuwtje het gebouwtje voor naschoolse opvang
gaat nog intensiever gebruikt worden. De gemeente gaat het een paar dagen per week huren en start er een project om volwassen die dat nog niet kunnen te leren lezen en schrijven. Mooi dat dit kan en het helpt de gemeenschap daar vooruit.

Verder o.a. foto's van de inmiddels bij ons bekende zigeunerwijk in Tirgu Mures.

Hier de link naar foto's.

Op het blog van Imola is een bericht te lezen over het werk van Elena en Nelu uit Urmenis. De truck die we woensdag geladen hebben komt aanstaande maandag in Breaza aan.

fazakasimola-csaba.blogspot.

Voor meer algemeen nieuws over Roemenië en Nederlands bedrijven daar, is de onderstaande link interessant.  

Hier de link naar dit nieuws

Roemenië en Bulgarije zijn in Europa nu helaas de zorgenkindjes voor wat betreft het aantal corona besmettingen. De lage vaccinatiegraad lijkt de boosdoener te zijn. 

De vraag om hulp zo als wij die kunnen bieden zal met de winter in aantocht alleen maar toenemen. Voedsel, het is er wel maar de koopkracht van een steeds grotere groep mensen kan de prijsstijgingen niet bijhouden met alle gevolgen van dien.


Aanstaande woensdag gaan we laden voor Ticau en Marghita.De datum waarop we kerstpakketten gaan maken stellen we volgende week vast en laten dat z.s.m. weten. We vertrouwen erop dat er weer voldoende mensen zijn die willen helpen met inpakken. Zonder gaat het niet lukken.
1 opmerking: