zondag 6 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie 2019

Beste mensen,

Allereerst wenst Stichting Promotie u een heel voorspoedig en gezond 2019 toe.
Zoals u in ons blog al heeft kunnen lezen, is het jaar 2018, maar vooral het laatste deel daarvan, voor de stichting en zijn vrijwilligers een hectische periode geweest.
Zoals ook in het blog aangegeven wordt, zijn dit jaar diverse records gebroken !
1.       Nog nooit hebben we met zo veel mensen, in zo’n korte tijd de paas- en kerstpakketten gemaakt.
2.       Nog nooit hebben we zoveel grote hoeveelheden goederen (zoals meubels, kleding, ziekenhuisbedden, matrassen, bouwmaterialen, conserven)  in heel Nederland opgehaald en ook weer omgeladen in vrachtwagencombinaties die ze, meestal met eigen vrijwilliger-chauffeurs, naar de projecten brachten.
3.       Ook hebben we dan nog in een recordtempo ons deel van de loods aan Torricellistraat in Heerhugowaard leeggehaald en verhuisd naar Broek op Langedijk en daarbij ook nog eens het clubhuis (wat er in stond) overgebracht naar Breaza in Roemenië.
Zo zijn er nog wel meer dingen op te noemen, maar het komt er uiteindelijk op neer dat het voor Stichting Promotie een succesvol jaar was, omdat we daardoor voor een heleboel minder bedeelde mensen iets goeds hebben kunnen betekenen.
Omdat u één van degenen bent die dit heeft helpen realiseren, nodigt het bestuur van Stichting Promotie u (met uw partner) uit voor de Nieuwjaarsreceptie 2019.
Deze zal worden gehouden op vrijdag 11 januari vanaf 16.00u (tot ong. 20.00u.) in de kantine van de Brandweerkazerne aan de Zuidtangent 31702 VR Heerhugowaard.
_ _ _ _ _

Nu even iets juridisch waar we aan moeten voldoen, n.l. de Privacywetgeving
Volgens de nieuwe privacywetgeving (AVG) is het bestuur van Stichting Promotie verplicht u te informeren over de gegevens die we van u bijhouden; waarvoor we die gegevens gebruiken en wie er toegang heeft tot die gegevens.
Nu hebben we in feite twee “soorten” vrijwilligers bij onze stichting. We noemen ze kortheidshalve de “helpers” en de “vaste kern”.
  1. De “helpers“ zijn de vrijwilligers die mee helpen de paas- en kerstpakketten samen te stellen. Zij krijgen daartoe van de secretaris via de e-mail een uitnodiging toegestuurd. De door hen opgegeven naam en het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor aan deze activiteiten gerelateerde communicatie (zoals deze uitnodiging) en die gegevens zijn alleen toegankelijk voor de secretaris.
  2. Met de leden van de “vaste kern” worden bedoeld degenen die meerdere keren per jaar vrijwillig diensten verlenen aan de stichting bij het laden/lossen/ophalen van de hulpgoederen e.d.   en/of optreden als chauffeur bij hulpgoederentransporten. Van hen wordt naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s) bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie die aan de kernactiviteiten van Stichting Promotie gerelateerd zijn en bij herinnering aan verlenging van het rijbewijs; de chauffeurskaart; code 95 e.d. . Zij zijn alleen toegankelijk voor de voorzitter en de secretaris.

Ter informatie - het bestuur van St. Promotie bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en  algemeen bestuurslid.
  • Uw bankrekeningnummer wordt in onze administratie niet bijgehouden, maar kan door de verplichte 7-jarige bewaartermijn van bankafschriften gedurende die tijd (na het laatste gebruik) wel bekend zijn.  
  • In aansluiting op de betreffende wetgeving zal het bestuur de hierboven genoemde gegevens niet zonder voorafgaande toestemming van de betreffende persoon aan anderen (derden) verstrekken.
  • Tenslotte zijn we nog verplicht u te melden dat de bewaartermijn van deze gegevens 7 jaar is. Na deze periode zullen zij vernietigd worden.
  • Mocht u niet willen dat uw gegevens in onze administratie bewaard blijven, geef dit dan (bijv. via een antwoordje op deze mail) even door en zij zullen verwijderd worden.

_ _ _ _ _
Wij hopen u graag in grote getale vrijdag de 11de te zien bij de nieuwjaarsreceptie.

Oh ja, nog iets . . . . . De cateringafdeling wil graag weten voor hoeveel personen ze moeten inslaan, daarom gaarne even (via een antwoordje op deze mail) doorgeven met hoeveel personen u komt.

Met vriendelijke groet,
Stichting Promotie
Rob Booden, secr.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten